piątek, 27 grudnia 2013

Reprezentacja WUTW na spotkaniu wigilijnym z Premierem

Dnia 24 grudnia 2013 w Kancelarii Urzędu Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premiera Donalda Tuska z Seniorami, przedstawicielami UTW. Szczególną okazją do spotkania był ten wyjątkowy, jedyny w roku dzień; Wigilia Bożego Narodzenia.
Premier połamał się z zebranymi opłatkiem i życzył wszystkim spokojnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
"Dzięki Seniorom czujemy, że Rodzina jest kompletna." Premier podkreślił ważną misję, jaką w rodzinach, w społeczeństwie i w życiu kraju mają do spełnienia seniorzy. "W tym szczególnym dniu nie zapominajmy o tych, którzy nie usiądą do stołu w gronie rodzinnym, bo albo są samotni, albo muszą pracować w ten wieczór, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo innym."
Premierowi towarzyszyli ministrowie i ludzie nauki wspomagający działania rządu w obszarze polityki senioralnej.
To wigilijne spotkanie było także okazją, aby poinformować zebranych, że dosłownie przed kilkunastoma minutami na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty pakiet trzech uchwał dedykowanych nam, Seniorom.
Minister Wł. Kosiniak-Kamysz z satysfakcją przedstawił najbardziej istotne " Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014 - 2020".
Atmosfera zrobiła się jeszcze bardziej serdeczna, a dyskusja swobodna, gdy Premier zaprosił zebranych do  świątecznie przystrojonego stołu zastawionego wigilijnymi potrawami. Był tam barszczyk czerwony, pięknie przyrumienione pierożki z kapustą i grzybami, była ryba podana na kilka  sposobów, różne sałatki, orzechy i rozmaite ciasta....
Miałam zaszczyt reprezentować nasz uniwersytet podczas tego wyjątkowego spotkania.  "Panie Premierze; W imieniu Dyrekcji Centrum Kultury Wilanów i  studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku  składam Panu najlepsze życzenia spokoju w kraju, dobrobytu dla społeczeństwa i świetlanej przyszłości dla naszych dzieci i wnuków, a  w upominku  proszę przyjąć  symboliczny  świąteczny pierniczek z  czarnym lukrowanym wilanowskim wzorem" - tymi słowami i serdecznym uściskiem podziękowałam za udział w Wigilii.
Widać było, że piękny upominek zrobił  na oglądających duże wrażenie.

Relacja i zdjęcia: Cecylia Martonepiątek, 20 grudnia 2013

Spotkanie wigilijne WUTW

WIGILIA  W  WILANOWSKIM  UNIWERSYTECIE  TRZECIEGO  WIEKU

Wigilijne spotkanie studentów WUTW odbyło się 19 grudnia 2013r. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas przedstawiciele władz Wilanowa na czele z Burmistrzem
L. Rakowskim, radni gminy Wilanów oraz dyrektor Centrum Kultury Wilanów R. Woźniak.
W świątecznie udekorowanej sali, w blasku jarzącej się choinki połamaliśmy się opłatkiem, życząc  sobie wesołych  Świąt  oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Pan burmistrz  oprócz życzeń świątecznych przekazał słuchaczom dobrą wiadomość, że na wiosnę 2014 roku zajęcia WUTW będą się odbywały w lepszych warunkach, czyli w nowej siedzibie przy ulicy Kolegiackiej. Pochwalił nas także za aktywność  i bezinteresowne działania na rzecz innych.
            W imieniu radnych gminy Wilanów życzenia dalszych sukcesów i pomyślności  złożyła nam pani Danuta  Zygańska.
           Pan dyrektor CKW  R. Woźniak podziękował zebranym Gościom za wsparcie dla Uniwersytetu,  pani koordynator Beacie Jurasz za opracowanie znakomitego programu i ogromne zaangażowanie w jego realizację, a słuchaczom za sumienność, dobry humor oraz  aktywne włączanie się w akcję wolontariatu. Wspomniał naszą koleżankę, tragicznie zmarłą, Elę  Sankowską, która swoją szlachetną postawą i działaniem „przygotowała żywy pomnik”. Pamięć Eli uczciliśmy minutą ciszy, a przedstawicielka rodziny Zmarłej zagrała na skrzypcach wzruszający utwór muzyczny.


Degustowanie bogactwa  wigilijnego  stołu , wspólne śpiewanie kolęd  w  serdecznej atmosferze  były miłym zwieńczeniem tego wieczoru.
Wszystkim,  którzy przyczynili się do działalności  WUTW, a szczególnie Beatce Jurasz dziękujemy i  życzymy Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz wielu szczęśliwych chwil , sukcesów i wszelkiej pomyślności   w Nowym Roku.

STUDENCI  WUTW
Tekst:  Anna Pyl
Foto: Beata Jurasz

wtorek, 17 grudnia 2013

II Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku “Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej”

16 grudnia 2013 roku, reprezentacja WUTW: Beata Jurasz, Zofia Michalska, Krystyna Makowska oraz sporządzająca relacje z tej konferencji Ela Wiśniewska uczestniczyły  w II Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku “Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań polityki senioralnej”, która odbyła się w Sejmie, w Sali Kolumnowej.link do transmisji ze strony Sejmu:  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=FC24EAED41A1D671C1257C3F0052C3A5


Organizatorami II Ogólnopolskiej Konferencji był Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałek Sejmu Ewy Kopacz.W Konferencji uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz, małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku Michał Szczerba.Zebranych w Sali Kolumnowej przedstawicieli  UTW  przywitała marszałek Sejmu Ewa Kopacz.
- Cieszę się, że Sejm – serce polskiej demokracji – dziś może Państwa gościć – powiedziała marszałek Sejmu witając zaproszonych.
Ewa Kopacz podkreśliła jak wielkie znaczenie mają seniorzy dla obecnego rządu. – Polityka senioralna traktowana jest priorytetowo w naszym kraju – podkreśliła. Marszałek zadeklarowała powstanie w Sejmie stałej podkomisji ds. polityki senioralnej. Z szacunkiem odniosła się także do działań osób zaangażowanych w UTW. – Spełniacie swoje marzenia, realizujecie pasje, poszerzacie swoje horyzonty, spotykacie się z ludźmi i nawiązujecie nowe przyjaźnie – zaznaczyła marszałek.Informacja ta została przyjęta owacjami, bowiem powołanie takiej komisji to jeden z ważniejszych postulatów środowiska UTW zapisanych w Deklaracji Końcowej.
Podczas konferencji prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Lewkowicz oraz szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski ogłosili nazwiska laureatów konkursu „Wielkie Osobowości UTW”. Wyróżnienia otrzymali: małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński.- Spotkania z Państwem są dla mnie zawsze źródłem energii i optymizmu. Z przyjemnością włączę się w nowe działania na rzecz UTW – powiedziała Pierwsza Dama, Anna Komorowska, odbierając nagrodę.Z kolei minister Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MPiPS wyraził ogromną wdzięczność za zaufanie, jakim obdarzyło go środowisko UTW. – Cieszę się, że tworzymy razem zgraną drużynę – podkreślił minister.Trzeci odznaczony, Jerzy Koźmiński, szef Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zadeklarował, że nadal  będzie aktywnie wspierać ruch senioralny w Polsce. – Chcemy pomóc seniorom jeszcze bardziej wyzwolić ich ogromny potencjał, ich doświadczenie życiowe w połączeniu z młodzieńczą energią – powiedział na zakończenie prezes fundacji.W dyskusji panelowej dotyczącej przygotowania do realizacji polityki senioralnej udział wzięli przedstawiciele Sejmu i Senatu, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz środowiska UTW.   


Uczestnicy spotkania omówili „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”. Dokument ten  po przyjęciu przez Radę ds. Polityki Senioralnej przy MPiPS został skierowane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W latach 2014-2020 kontynuowany będzie  Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych, na którego realizację budżet państwa na 2014 r. przewiduje 40 mln zł. 
Ponadto spotkanie poświęcone było kwestiom przygotowań do przyszłorocznych obchodów jubileuszu 40-lecia UTW w Polsce.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałek Sejmu.Ruch UTW działa w Polsce od 1975 r. Jego celem jest edukacja i aktywizacja społeczna osób starszych. W kraju funkcjonuje obecnie ponad 450 UTW, które zrzeszają ponad 130 tys. słuchaczy.
Uczestnicy konferencji przyjęli także Deklarację Końcową zawierającą kierunki działania dla UTW oraz rekomendacje skierowane do władz publicznych.
                 
                                   Parlamentarny Zespół
ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
                                                                                                                                                                     Projekt
                                                                       Deklaracja Końcowa
                                    Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
               
        Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec wyzwań  polityki senioralnej 
                                      pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz
                                                                     Sejm,16 grudnia 2013 r.

 Środowisko UTW z wielkim  uznaniem odnosi się do dokumentu pn. Założenia  Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, a  sformułowane w nim rekomendacje  przyjmuje jako wyzwania i  kierunki  działania dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Ogólnopolskie Porozumienie UTW będzie promować i wspierać opracowanie szczegółowych rozwiązań zmierzających  do realizacji  postanowień  tego dokumentu oraz okresowo monitorować i przedstawiać sprawozdania z tych prac.
Uczestnicy Konferencji rekomendują przyjęcie dla środowiska UTW następujących kierunków działania:
1.                   Uniwersytety Trzeciego Wieku propagować będą wśród swoich  członków rekomendacje sformułowane w dokumencie pn. „Założenia Polityki Senioralnej na lata 2014- 2020” i włączać je do planów działania swoich UTW.
2.                   Uniwersytety Trzeciego Wieku będą inicjować włączanie rekomendacji sformułowanych  w dokumencie pn. „Założeń polityki senioralnej na lata 2014-2020” do  długofalowych i rocznych programów współpracy gminy (miasta) z organizacjami pozarządowymi. 
3.                   Uniwersytety Trzeciego Wieku będą promować w swoich gminach powoływanie gminnych rad seniorów mających charakter inicjatywny, konsultacyjny i doradczy oraz włączać przedstawicieli podmiotów prowadzących UTW w ich prace.
W gminach, w których powołano wcześniej gminną radę seniorów mającą jedynie charakter doradczy i/lub konsultacyjny, Uniwersytety Trzeciego Wieku wykażą wolę  rozszerzenia jej charakteru, zgodnie  z zapisem ustawy, o funkcje inicjatywne.
4.                   Regionalne i lokalne konferencje organizowane przez Uniwersytety Trzeciego Wieku zdawać będą relacje  z monitoringu  sposobu realizacji działań sformułowanych w dokumencie pn. Założeniach Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 przez lokalne władze samorządowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na  terenie gminy (powiatu, województwa).
5.                   Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Parlamentarny Zespół ds. UTW  wystąpią z  wnioskiem  do Marszałka Sejmu RP w sprawie powołania w Sejmie stałej Komisji  ds. polityki senioralnej. Za zasadne uznajemy powołanie również stałej komisji Senacie RP.
6.                   Ogólnopolskie Porozumienie UTW i Parlamentarny Zespół ds. UTW  wystąpią do Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o ustanowienie roku 2015 „Rokiem prof. Haliny Szwarc”.
7.                   Ogólnopolskie Porozumienie UTW oraz Parlamentarny Zespół ds. UTW włączą się w przygotowania organizacyjne  oraz promować będą powołanie w Polsce Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – jako krajowego przedstawicielstwa osób starszych.
8.                   Uniwersytety Trzeciego Wieku w trybie konsultacji społecznych przedłożą propozycje sposobu wyboru delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
9.                   Zespół roboczy ds. obchodów  40-lecia UTW im. H. Szwarc w Warszawie oraz 40-lecia ruchu UTW w Polsce wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem UTW i Parlamentarnym Zespołem ds. UTW przygotują koncepcję programu obchodów tego święta na szczeblu centralnym, który  obejmować będzie następujące wydarzenia:
·         wystąpienie do Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej o objęcie honorowym
              patronatem obchodów 40-lecia ruchu UTW;
·         organizację Drugiego Kongresu UTW w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie;
·         trzecią Galę Konkursu „Wielka Osobowość UTW”;
·         publikację książkową obrazującą dokonania UTW  pod roboczym tytułem   „40 lat
              ruchu UTW w Polsce” ;
·         wystąpienie z wnioskiem  o nadanie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym liderom UTW.

10.               Ogólnopolskie Porozumienie oraz Parlamentarny Zespól ds. UTW będą inspirować regionalne struktury UTW, jednostki samorządu terytorialnego i inne środowiska seniorskie do tworzenia regionalnych i lokalnych obchodów 40-lecia ruchu UTW.
Dążeniem środowiska UTW jest bowiem, aby każdy Uniwersytet Trzeciego Wieku, porozumienia regionalne i krajowe wniosły swój wkład  w budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczny i gospodarczy Polski, prezentując także 40-letni dorobek naukowy, społeczny i kulturalny tego środowiska oraz plany jego rozwoju w latach 2014-2020.

Relacja i zdjęcia: Ela Wiśniewskaponiedziałek, 16 grudnia 2013

Seniorzy w akcji - BOMBKOWE SZALEŃSTWO

Seniorzy w akcji - BOMBKOWE SZALEŃSTWO 
W ramach projektu „Seniorzy w akcji” i uzyskanych z tego programu środków finansowych sekcja wolontariatu Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadziła cykl działań na rzecz społeczności lokalnej w Wilanowie. Pomysłodawcami i inicjatorami tworzenia sekcji wolontariatu i współpracy z mieszkańcami na wybranych z całej Polski Uniwersytetach Trzeciego Wieku są Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. We wspomnianej grupie uniwersytetów jest Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” prowadziło pilotażową współpracę z 10 Uniwersytetami Trzeciego Wieku z: Krobi, Zgierza, Zamościa, Katowic, Wałbrzycha, Warszawy, Zawiercia, Iławy, Mielca i Rabki Zdrój. Słuchacze tych społeczności wzięli udział w cyklu trzech warsztatów podczas, których rozwijali swoje kompetencje do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Poznali niekonwencjonalne metody promocji projektów społecznych. Dowiedzieli się, jak integrować grupę, jak diagnozować potrzeby społeczności lokalnej oraz w jaki sposób przeprowadzić akcję w przestrzeni miejskiej. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom liderstwa, komunikacji, współpracy zespołowej oraz sztuce świętowania sukcesu. Podczas ostatniego warsztatu rozmawiano o współpracy z samorządem lokalnym. Zdobyte umiejętności pozwoliły 10 grupom inicjatywnym uruchamiać lub rozwijać działanie wolontariackie na swoim Uniwersytecie. Sekcja wolontariatu na wilanowskim uniwersytecie powstaje i rośnie w siłę dzięki staraniom i determinacji Eli Wiśniewskiej – jednej ze słuchaczek Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wierzymy, że w Wilanowie powstanie silna grupa działająca na rzecz społeczności lokalnej, która będzie zmieniać naszą „małą ojczyznę”.

Wolontariuszki Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w grudniu 2013 r. zrealizowały cykl warsztatów tworzenia bombek choinkowych techniką decoupage dla grupy sześćdziesięciu dzieci 
z Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. Autorzy bombek otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Finałem warsztatów „Bomkowe szaleństwo” było spotkanie przy choince w dniu 15 grudnia 2013 r. w sali widowiskowej szkoły, gdzie w obecności dyrekcji szkoły, rodziców i innych dzieci, wykonane bombki podczas warsztatów z wolontariuszami WUTW zostały zawieszone na choince. Uroczystą dekorację choinki poprzedził spektakl teatralny dla dzieci pt. „Królowa śniegu”. Dla wszystkich zgromadzonych podczas wydarzenia przygotowano także słodki poczęstunek.
W ramach projektu część bombek w świątecznej odsłonie słuchacze WUTW przekazali w prezencie swoim koleżankom i kolegom z Dziennego Domu dla Osób Starszych w Wilanowie podczas świątecznej wizyty w tym ośrodku.

Dodatkowo zakupione w ramach projektu bombki wolontariuszki podczas dodatkowych warsztatów ozdobiły metodą decoupage i przeznaczyły na sprzedaż w trakcie charytatywnego kiermaszu w Domu Pracy Twórczej w Powsinie, który odbył się 15 grudnia 2013 r. Dochód ze sprzedaży ok. 60 bombek przekazany został na rzecz podopiecznych Caritas Powsin.
Projekt „Bombkowe szaleństwo” zaangażował kilkunastu wolontariuszy Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przyniósł wiele radości jego odbiorcom, a także dał przestrzeń do twórczego dialogu międzypokoleniowego. Mamy nadzieję, że to początek kolejnych ciekawych akcji na rzecz społeczności lokalnej w Wilanowie.

Tekst i zdjęcia: Beata Jurasz


wtorek, 3 grudnia 2013

Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla dzieci w Zambii

Słuchacze Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku włączyli się do akcji mającej na celu zbiórkę pieniędzy dla organizacji Action for Children Zambia, która aktualnie potrzebuje zakupić nowy samochód na potrzeby działalności ośrodka w Zambii. Ich obecne auto zasługuje na emeryturę.

Więcej informacji o akcji można przeczytać na stronie: 

Podczas akcji wśród słuchaczy WUTW udało się zebrać kilkaset złotych, które zostały przekazane na rzecz fundacji.                                                                                                                                                           
Od podopiecznych fundacji w Zambii otrzymaliśmy piękne podziękowanie:


Trzymamy kciuki za powodzenie akcji a dzieciom i ich opiekunom życzymy wszystkiego, czego aktualnie potrzebują :)


czwartek, 28 listopada 2013

Andrzejki w skansenie w Sierpcu oraz wizyta w Płocku

W dniu 27 listopada 2013 r. słuchacze WUTW ruszyli w Polskę na wycieczkę autokarową  do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Muzeum Secesji w Płocku.
Skansen w Sierpcu rozciąga się na powierzchni  ok. 60 ha. i składa się z różnych obiektów architektury ludowej. Przygotowano tu dla nas ciekawy program edukacyjny. W promieniach jesiennego słońca zwiedziliśmy wiejskie zagrody, osiemnastowieczny drewniany kościół z dzwonnicą, zrekonstruowany dworek szlachecki, powozownię z kolekcją karoc i bryczek oraz galerię  rzeźby  ludowej z wytworami rąk wiejskich artystów. W miejscowej świetlicy wysłuchaliśmy  andrzejkowej gawędy i bawiliśmy się, wróżąc sobie z lanego wosku. Obiad zjedliśmy w XVIII-wiecznej karczmie
o  miłej nazwie ”Pohulanka”. To właśnie tu kręcono zdjęcia do filmów: „Szwadron” i „Pan Tadeusz” (była karczmą Jankiela).
Z  Sierpca udaliśmy się do Płocka na ulicę Tumską , gdzie obecnie znajduje się  Muzeum Secesji. Dzięki obcowaniu ze zbiorami sztuki z przełomu XIX i XX wieku mogliśmy na chwilę przenieść się  duchem w  belle epoque. Piękne salony, jadalnie,   malarstwo,     biżuteria , wysublimowane ubiory przywołały w pamięci  sylwetki  młodopolskich artystów: Wyspiańskiego , Mehoffera, Axentowicza  i wielu innych.
 Wracaliśmy zmęczeni , ale pełni przyjemnych wrażeń. W autokarze panowała towarzyska atmosfera, śpiewaliśmy pieśni, które pięknie intonował pan dyrektor  Robert  Wożniak. Dziękujemy organizatorom wyprawy  za piękne przeżycia i miłą atmosferę.

Tekst: Ania Pyl
Foto: Beata Jurasz